POHŘEBNÍ SLUŽBA

BOUŠÍ a PONÍŽIL

Kanceláře

Naše kanceláře se zabývají všemi úkony rozloučení s Vaším blízkým ať už s občanským nebo církevním smutečním obřadem nebo s obřadem v kruhu nejbližší rodiny. Vyřizujeme vše od tvorby parte včetně jeho vystavení na vývěsním místech, přepravy zemřelé/ho s vyřízením potřebné dokumentace přes připravení zesnulé/ho na poslední cestu a samotný smuteční obřad včetně smuteční vazby až po kremaci nebo uložení do hrobu. Samozřejmostí je pak nabídka služeb pohřebního řečníka nebo zprostředkování služeb faráře a dalších individuálních přání nejbližších pozůstalých.

Smuteční obřady

Vypravíme smuteční rozloučení v obřadní síni Na Hvězdičce, kapli sv.Kříže na Příbramském hřbitově, kostele sv.Jakuba Staršího v Příbrami, kostele sv.Vojtěcha na Březových Horách, kostele sboru mistra Jakoubka ze Stříbra nebo na Svaté hoře. Samozřejmě smuteční rozloučení vypravíme i v jiných obřadních síních či kostelích ať už jde o blízké okolí nebo vzdálené oblasti po celé ČR. Zajistíme Vámi zvolený termín, hudbu živou či reprodukovanou, květinovou vazbu, řečníka nebo kněze, vykopání hrobu, popř. autobusovou dopravu, fotografa, ihned vyhotovíme parte. Zajistíme vystavení úmrtního listu na matrice, odeslání podkladů k zahájení dědického řízení, odhlášení důchodu, odhlášení zdravotního pojištěnce. Potřebujete-li pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu, obdržíte jej u nás.

Rozloučit se s naší blízkou osobou je těžké. Bolí to a pláči se mnohdy neubráníme. Není ani důvod, vždyť slzy přesto že nejsou žádným předepsaným pravidlem, k rozloučení patří. Ovšem přes stesk a pláč je nutné zařídit ohledně pohřbu mnoho věcí. A proto Vám v této těžké životní chvíli nabízíme naše komplexní služby.