POHŘEBNÍ SLUŽBA

BOUŠÍ a PONÍŽIL

Při úmrtí doma

Je vždy nutné zavolat lékaře nebo koronera, který vystaví potřebnou dokumentaci. Současně nám zavolejte kvůli zajištění odvozu zesnulého na naše telefonní číslo: +420776145945, kde je nepřetržitá služba. Všechny další potřebné informace spojené s vypravením pohřbu a vystavením úmrtního listu Vám sdělíme osobně na místě

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Při návštěvě sanatoria, domova důchodců, LDN nebo nemocničního oddělení, kde k úmrtí došlo, dostanete jeden tiskopis ohledacího listu (nejedná se o úmrtní list). Všechny další potřebné informace spojené s vypravením pohřbu a vystavením úmrtního listu Vám sdělíme osobně v naší kanceláři. V některý zařízeních Vám může být řečeno, že zesnulého si již odvezla tzv. smluvní pohřební služba nebo Vám nějaká pohřební služba bude vnucována, ale i přes toto jednání máte právo si Pohřební službu vybrat dle vlastního uvážení !!! Ke sjednání pohřbu budete potřebovat oblečení pro zesnulého/ou, a osobní doklady (pokud je máte k dispozici).

Pohřby a smuteční obřady poskytují příležitost členům rodiny, přátelům a dalším, kteří znali a milovali zesnulého, aby se shromáždili na počest a vzpomínku na osobu, která zemřela, a zároveň poskytovali útěchu a podporu těm nejbližším a sobě navzájem.

Naše služby provádíme vždy s úctou a důstojně!